żałoba

Typowa reakcja utraty dzieli się na cztery fazy. Każdej z nich towarzysza inne objawy i inne wzory zachowań. Dla uproszczenia możemy podzielić ten rodzaj depresji o reaktywnym podłożu na dwa okresy. Pierwszy, przebiega bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu, charakteryzuje się pobudzeniem, niepokojem, przypomina typowy stres, w jego trakcie możliwości adaptacyjne w większości przypadków zwiększają się. często mobilizacja umożliwia nam załatwianie wielu spraw socjalnych np. pogrzebu.  Drugi, obserwujemy gdy dotrze do nas wiadomość o nieodwracalnym zdarzeniu. Ten, przypomina już typową depresję, z odczuwaniem smutku i przygnębienia.  Śmierć małżonka znacznie różni się od utraty dziecka, podobnie różnie przebiegają reakcje na utratę bliskich u osób z różnymi typami osobowości. Poczytaj gdzie szukać źródeł wsparcia lub jak pomóc bliskiej osobie.