Psychologia

Psycholog w Poznaniu

Konsultacje, psychoterapia indywidualna, dla par, rodzin, psychoterapia grupowa – to formy pomocy osobom, które zmagają się z różnymi trudnościami natury psychicznej. Z psychoterapii warto skorzystać wówczas, gdy jakaś sytuacja czy stan wywołują ból lub dyskomfort psychiczny, a dotychczasowe metody radzenia sobie z tym nie pomagają. Zapraszamy do pracowni Humani w Poznaniu, gdzie w profesjonalny sposób wspieramy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Dobry psycholog Wrocław

Terapeuta z Wrocławia świadczy swoje fachowe usługi. Ewa Kowalska skończyła magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pokaźne doświadczenie w swojej pracy, które pozyskała na oddziale psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Psychiatrycznym. Pomoc psychologiczna jest zalecana wszystkim tym, którzy chcą bardziej poznać siebie i swoje odczucia, a także zrozumieć swoich bliskich. To na pewno pomoże w nawiązywaniu bliskich związków emocjonalnych.

Typowa reakcja utraty dzieli się na cztery fazy. Każdej z nich towarzysza inne objawy i inne wzory zachowań. Dla uproszczenia możemy podzielić ten rodzaj depresji o reaktywnym podłożu na dwa okresy. Pierwszy, przebiega bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu, charakteryzuje się pobudzeniem, niepokojem, przypomina typowy stres, w jego trakcie możliwości adaptacyjne w większości przypadków zwiększają się. często mobilizacja umożliwia nam załatwianie wielu spraw socjalnych np. pogrzebu.  Drugi, obserwujemy gdy dotrze do nas wiadomość o nieodwracalnym zdarzeniu. Ten, przypomina już typową depresję, z odczuwaniem smutku i przygnębienia.  Śmierć małżonka znacznie różni się od utraty dziecka, podobnie różnie przebiegają reakcje na utratę bliskich u osób z różnymi typami osobowości. Poczytaj gdzie szukać źródeł wsparcia lub jak pomóc bliskiej osobie.

Często zastanawiamy się dlaczego niektórzy ludzie odnoszą sukcesy mimo, że nie posiadają szczególnie wysokiej inteligencji, wykształcenia, wyjątkowych talentów. Z drugiej strony sami w naszym życiu podejmujemy decyzje wbrew własnej woli. Aby nie być postrzegani jako ludzie agresywni lub niekulturalni, ustępujemy innym. Gdzie leży granica asertywności, jak być asertywną kobietą, jak powinna wyglądać asertywność w pracy wobec przełożonego lub kolegi.

Co jest przyczyną, że brakuje nam tej ważnej cechy, czy można ją rozwinąć? Najczęściej nasze zachowania są hamowane przez irracjonalny lęk, z obawy przed konsekwencjami, godzimy się ustępować innym. Oczywiście sztuka kompromisu to ważna rzecz, jednak nie możemy na nim ciągle tracić. Jest spora różnica pomiędzy kompromisem a ustępowaniem. Zobacz jak poprawnie bronić swoich postaw i poglądów.